top of page
22 جولای 2023
ثبت نام اینترنتی  
Show and Shine GD 24 (3).jpg

برای روزهای گرد و غبار طلا ثبت نام کنید
نشان دهید و بدرخشید

Select an option

بار شهر طلا، اتاق آسمان دره، و همه کسانی که در این رویداد مشارکت دارند، تمام اقدامات منطقی را برای اطمینان از ایمنی شما و اموالتان انجام می دهند. مهمان امضا شده زیر موافقت می کند که سازمان های فوق را از هرگونه مسئولیت یا سهل انگاری دیگران بی ضرر نگه دارد. من همچنین موافقم که بیمه خودرو شخصی را داشته باشم.

با تشکر از ثبت نام در رویداد ما آنجا میبینمت!

bottom of page